Om mig

Jag heter Malin Olsson Asp och har i hela mitt vuxna liv strävat efter att vara en medmänniska som tillsammans med andra skapar förutsättningar för utveckling för såväl person som organisation.

Mina starkaste kompetenser finns inom områdena förändring/utveckling av såväl person som organisation, relationer och svåra samtal, konflikthantering och work-life balance.

Jag bygger min praktik på övertygelsen om att det är i äkta samtal vi möts och kan göra skillnad. Att med hjälp av utforskande och klargörande frågor utforska nuläge, styrkor och hinder, hitta drivkrafter och tydliggöra mål är en process jag tycker mycket om och som jag har lång erfarenhet av. Sedan 2007 har jag arbetat som skolledare och specialpedagog med uppdrag att stödja och inspirera i förändringsprocesser för såväl individer, grupper som organisationer. Detta är något jag verkligen brinner för. Jag upplever att jag inte bara kan ge av min erfarenhet och kompetens inom ledarskap, systematiskt förändringsarbete och handledning utan att jag i dessa sammanhang alltid möter människor som gör att jag växer och lär nytt.

I såväl med- som motgångar, oavsett om de är självvalda eller ej, försöker jag göra aktiva val för att leva mitt liv så som jag önskar och så som det passar mig och mina nära och kära. I såväl yrkes- som privatliv har jag fått erfarenhet och kompetens av sådant som NP-diagnoser, psykisk sjukdom som stressrelaterade sjukdomar och stora omvälvande förändringar. Jag är glad över allt det som dessa erfarenheter gett mig och jag har såväl yrkes- som privatliv att tacka för den kompetens jag har idag.


Akademisk utbildning
Rektorsprogrammet, Göteborgs Universitet
Specialpedagogiska programmet, Göteborgs Universitet
Grundskollärarprogrammet (matematik, NO), Göteborgs Universitet

Övrig utbildning
Utvecklande Ledarskap, Försvarshögskolan
Handling stress and avoiding burn out, ShipCon
Projektledning, Astar


På fritiden väljer jag ofta att vara ute i naturen eller på träningsplanen med våra hundar Akka och Gràdh. Antingen med familj/nära vänner eller på egen hand. Att åka iväg med husbilen, parkera vid havet och ta en promenad hör till livets guldkorn. Underbara pratstunder vid köksbordet när familjen kommer hem är också något jag värderar högt. Allra bäst är det då hela stora familjen kan vara med; livskamraten Johan, våra respektive barn (totalt fyra stycken), deras partners och barnbarn.