Välkommen till Blickebo Utveckling!

  • Är du ledare och funderar på hur ni ska nå dina och din enhets mål? Kanske behöver du själv stöd? Eller utmanas gruppen du leder av konflikter? Finns det utvecklingspotential gällande kommunikation eller relationskompetens? 
  • Har du en känsla av att du vill få till en förändring men vet inte riktigt hur? 
  • Utmanas du i att få ihop yrkes- och privatliv? Det där med work-life balance känns kanske avlägset? 
  • Står du inför något som känns svårt eller nästan omöjligt? 
  • Har din tonåring svårt att känna motivation inför t.ex. skolarbete? 

Det finns många klyschor och floskler som lätt tas till när vi människor står i eller inför något som känns svårt eller till och med omöjligt. Under en period i mitt liv kände jag ilska och vanmakt när någon i all välmening sa till mig att jag skulle ta hand om mig själv. I efterhand har jag insett att mina känslor berodde på att jag faktiskt inte hade en aning om hur jag skulle ta hand om mig själv. Jag visste inte vad jag kände, vad jag behövde eller hur jag skulle agera för att få till en förändring.  

För mig var det viktigt att stanna upp och utforska vad jag kände, önskade och vilka behov jag hade. Först då kunde jag bestämma mig för vad jag ville förändra. Denna lärdom har jag sedan använt i såväl yrkes- som privatliv. Jag har ofta valt att ta hjälp av människor som gett mig stöd i processen. Genom utforskande frågor och samtal har jag utforskat nuläget och vilka steg jag behöver ta för att röra mig mot målet.